PolskiAngielski
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

REGULAMIN (obowiązujący od dnia 25 grudnia 2015)

Sklep internetowy "Haster.pl" znajdujący się pod adresem www.Haster.pl umożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Haster.pl jest marką handlową firmy ALBO - dane rejestrowe: Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem 15185, nadana przez Urząd Miasta Olsztyna, NIP 739-050-30-88, REGON 510205457, z siedzibą  (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji):

ALBO
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn
tel. 89 533 50 20
fax. 89 675 21 62
email: sklep@haster.pl

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Oferta
Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie. Zakupy dokonywane przez klientów z terenu POLSKI rozliczane są w walucie PLN. Ceny podane w sklepie nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon dostarczany wraz z przesyłką, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że dokument sprzedaży powinien być dostarczony w innej formie.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Dostępność
Towary prezentowane w sklepie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, wysłanie towaru w podanym dalej w regulaminie terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia lub uzgodnić inną formę zamknięcia zamówienia.
Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach nie zawsze może być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów spowodowane np. czynnikami losowymi (zniszczenie, uszkodzenie towaru itp.) lub np. błędami w skryptach obsługujących sklep.

Promocje
Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej są ważne do wyczerpania zapasów towarów z takich ofert lub daty zakończenia oferty specjalnej.

Składanie zamówienia i czas realizacji
Czas realizacji wskazany jest na kartach produktów.  Liczony jest od dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia z opcją płatności przy odbiorze przesyłki lub wpłynięcia na nasze konto przelewu za zamówienie z odpowiednią opcją, do daty wysłania zamówionych towarów do klienta. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne uniemożliwiając realizację zamówienia, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek niejasności możliwe było szybkie ich wyjaśnienie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy lub inne środki komunikacji elektronicznej.
W celu złożenia zamówienia nie ma obowiązku rejestracji. Zakupy w sklepie "Haster.pl" mogą dokonywać zarówno zarejestrowani jak i niezarejestrowani klienci. Następujące dane: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu mogą być niezbędne do wysłania zamówienia.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez ALBO wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Haster.pl - ALBO, z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Haster.pl - ALBO. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Koszty przesyłki
Koszty przesłania zamówionego towaru są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wartości składanego zamówienia oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty i sposób wysyłki są dostępne do wyboru w trakcie wypełniania formularza zamówienia i są uzależnione od aktualnych cen Poczty Polskiej oraz firm kurierskich a także od kosztów pakowania zamówionych towarów.
Szczegółowe informacje o kosztach przesyłek dostępne są na stronie sklepu w zakładce Dostawa.

Płatności
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
Możliwe są następujące formy płatności:
- Gotówka - przy odbiorze osobistym
- Przy odbiorze – pobranie przez kuriera -( Ze względu na ograniczenie firm spedycyjnych pobranie możliwe jest do kwoty 2500,-PLN). Koszt pobrania kwoty pokrywa kupujący.
W wybranych przypadkach sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
-Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ALBO zamówienie jest przekazywane do realizacji.
-Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A zarejestrowana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399. NIP 779-23-08-495
- Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia zrealizowania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

W wypadku Klientów niebędących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części..

Przy wyborze formy płatności "przelew zwykły" kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:
W tytule przelewu prosimy podać numer zamówienia
ALBO - Haster.pl

ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn
Numer konta: 90 1020 1068 0000 1602 0330 9739
Nazwa banku: BANK PKO BP

Dostawa
Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych dostawców (firm kurierskich) za pobraniem lub bez w zależności od formy płatności. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku transportu wskazanym w zakładce http://www.albotek.pl/dostawa-pm-3.html.
Umowa zawarta pomiędzy Klientem a sklepem dotycząca zakupu danego produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach sklepu internetowego, Haster.pl-ALBO może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie,
Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zaniechanie tych czynności może spowodować utratę roszczeń z tytułu szkód transportowych.
W zależności od rodzaju przesyłki Kupujący może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru

Odstąpienie od umowy
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy tylko kupujących który jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827;)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

ALBO - Haster.pl
ul.Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn
tel. 89 533 50 20
fax. 89 675 21 62
email: sklep@haster.pl

a przesyłkę nadać na adres:
ALBO - Haster.pl
ul.Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia do Państwa towarów  (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania z powrotem przedmiotu i potwierdzeniu otrzymania nieuszkodzonego towaru zamówienia lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrotu zamówionego towaru konsument dokonuje na własny koszt. Odsyłane towary z dyspozycją dla kuriera "za pobraniem" nie będą przyjmowane.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta nabywca odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:
-   bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty za wysyłkę towaru,
-   jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. umowa o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą za wyraźną zgodą konsumenta (rzeczy wyprodukowanej na życzenie konsumenta), który został poinformowany przed sprzedażą, że po zrealizowaniu sprzedaży przez przedsiębiorcę, utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. umowa w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
3. umowa w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
4. Towar, w którym w wyniku ingerencji użytkownika zostały dokonane jakiekolwiek zmiany.


Gwarancje i Reklamacje
ALBO-Haster.pl jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. ALBO-Haster.pl ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w siedzibie firmy w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres ALBO Wyposażenie Handlu i Gastronomii, ul.Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn, fax. 89 675 21 62, email: sklep@haster.plz dopiskiem „Reklamacja”.
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji (załącznik nr2 do regulaminu). Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, klient chcąc złożyć reklamację może wykorzystać. Klient nie musi z niego korzystać, ani się nim kierować.

Jeżeli oferowane w sklepie internetowym produkty są objęte gwarancją, wykraczającą poza uprawnienia z tytułu rękojmi to informacja o tym fakcie znajduje się w opisie na karcie produktu.
Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Część produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku, gdy w polu opisu produktu „gwarancja” znajduje się informacja „Serwis ALBO”, produkt należy odesłać na adres:
ALBO - Haster.pl
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn
Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt ALBO-Haster.pl . Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
ALBO-Haster.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres ALBO-Haster.pl ul. Kazimierza Jagiellończyka 47, 10-062 Olsztyn Dział Reklamacji
Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że ALBO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ALBO albo ALBO nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
ALBO-Haster.pll rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ALBO-Haster.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ALBO-Haster.pl .  

Dane osobowe klientów
Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne, wykorzystywane są jedynie do celów realizacji zamówienia W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom trzecim niezwiązanym bezpośrednio z realizacją zamówienia. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w sklepie internetowym. Adres e-mail będzie przetwarzany przez sklep internetowy w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o sklepie internetowym. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Postanowienia końcowe

    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
    Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych, zmiany adresu itd.
    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad funkcjonowania Sklepu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.Haster.pl. O fakcie zmiany Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Serwisu Internetowego stosownej informacjii o zmianie Regulaminu,
    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

    Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży

•  pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.
•  pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Olsztynie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Każdy klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.
W razie jakichkolwiek niejasności bądź zapytań prosimy o kontakt poczta elektroniczną -->email: sklep@Haster.pl

ZAŁĄCZNIK nr 1
 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ALBO - Haster.pl
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn
email: sklep@Haster.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty/zamówienia ............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

ZAŁĄCZNIK nr 2
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku zgłaszania reklamacji)

ALBO - Haster.pl
ul. Kazimierza Jagiellończyka 47
10-062 Olsztyn
email: sklep@Haster.pl

REKLAMUJĄCY
Imię i nazwisko………………………………………………………
Adres…………………………………………………………………
Tel. kontaktowy……………………………………………………..
Faks/e-mail………………………………………………………….
Nabycie produktu……………………………………………………
Data i miejsce nabycia towaru………………………………………
Na potwierdzenie nabycia towaru osoba reklamująca przedkłada dowód zakupu - paragon / faktura VAT / oświadczenie *
nr z dnia:……………………………..roku…………………
* Niepotrzebne skreślić
Nazwa towaru……………………………………….
Cena…………………………………………………
Kod towaru………………………………………….
Przyczyna reklamacji………………………………..
Okoliczności stwierdzenia wady: …………………..
Dokładny opis wady:………………………………..
Data stwierdzenia wady: ……………………………..

Żądania reklamującego
-obniżenie ceny o …………….. zł **
-wymiana na nowy **
-nieodpłatna naprawa **
-zwrot zapłaconej ceny / odstąpienie od umowy **
**wybór żadania należy do reklamującego

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu